O Humanistické straně

Humanistická strana je politická strana s převážnou účastí mladých lidí a neobvykle vysokou účastí žen, a to i v nejdůležitějších funkcích. Vznikla v roce 1996 z iniciativy některých členů Humanistického hnutí.

Humanistický návrh se liší od návrhů ostatních stran, protože nevzniká "zeshora", ale vychází od lidí. Pramení z toho, že nenacházíme uspokojující odpovědi u tradičních politiků, kteří se obrací k národu, daňovým poplatníkům, pacientům, voličům, statistickým číslům - ne k člověku, ne k lidem. Proto se lidé nezajímají o politiku - nenacházejí místo pro vlastní možnost účastnit se rozhodování.

Stručně řečeno humanisté vidí jako velký problém dneška to, že hlavní hodnotou jsou peníze. Vše se dělá pro peníze, všechno je podřízeno penězům. Navíc peníze se stále více koncentrují do rukou malé skupiny lidí, zatímco většina populace má větší a větší potíže se zajištěním základních lidských potřeb. Jediným skutečným řešením této situace je změnit hodnoty této společnosti a na první místo, jako hlavní hodnotu postavit člověka. Proto je nezbytné najít formu organizace, která by lidem umožňovala účastnit se rozhodování přímo - tedy přímá demokracie (ne jako se to děje dnes, kdy veškerou moc rozhodovat má pár politiků, několik finančních skupin a bank).

Proto vznikla Humanistická strana, která se ale nezabývá "mocenskými hrátkami". Vysvětluje nezbytnost organizovat se a účastnit se i "špinavé politiky", protože nelze nechat nadále volný prostor těm, kterým zájmy lidí nic neříkají.

Humanistická strana působila do roku 2005 pod názvem Humanistická aliance a s tímto názvem se též pravidelně objevovali její členové i nezávislí kandidáti na kandidátních listinách do voleb na všech úrovních.

V současnosti je předsedou Humanistické strany Ing. Jan Tamáš, Ph.D. a místopředsedové jsou Ivona Novomestská, Jan Bednář.

Aktivity a kampaně HS