Rostoucí mír nebo rostoucí destrukce?

Světový kontext, ve kterém se rozvíjí projekt raketového obranného systému USA.

Chceme, aby se z výdajů na zbrojení staly investice pro mír a blahobyt. Stačilo by 10% toho, co se vydá na zbrojení, aby bylo možno zahájit skutečné řešení problému hladu ve světě. Zvolíme-li cestu rostoucího míru, zlepší se podmínky života lidí chudších zemí. To zabrání migraci, ke které jsou tyto národy nuceny stavem situace v jejich zemi. V bohatých zemích bude možné více investovat, do zdraví a vzdělání, tedy do skutečných pilířů jakékoliv civilizace. Dnes však bohužel vzdělání a zdravotnictví míří ke slepé privatizaci. Mezinárodní napětí se uvolní na celém světě. Nová spolupráce mezi zeměmi pomůže spojování různorodosti a vytvoření Univerzální lidské civilizace namísto střetu kultur.

Další videa