Vytvořme společně novou alternativu | Humanistická strana

Vytvořme společně novou alternativu

Společně

Mnoho lidí nachází v dnešní společnosti čím dál více nedostatků. Společnost bez násilí je ideálem většiny lidí na celé planetě. Spousta z nás již věří, že změna musí začít od nás samotných. Pro lepší budoucnost nestačí pouze kritizovat. Chceme hledat řešení, přicházet s novými návrhy a nabízet všem prospěšné alternativy, které většina z nás v nynějším politickém spektru zcela postrádá.

Není divu, že se obrovská část lidí rozhodne raději vůbec nevolit. K řešení problémů ale nepomůže zůstat pasivní či „volit menší zlo“, naopak je třeba být aktivní a využít svého práva spolurozhodovat o veřejném životě. 

Pojďme se společně upřímně pokusit nabídnout novou, lidskou alternativu! Vytvořit společnost bez násilí je velká výzva, se společnou vírou a úsilím ji však zvládneme naplnit.

Chci se připojit a souhlasím s hlavními návrhy Humanistické strany:

 • Zavrhuji jakoukoliv formu násilí - fyzické, ekonomické, rasové, sexuální, náboženské, morální a psychické. Stavím se proti válce a prosazuji mírová řešení všech mezinárodních konfliktů. Prosazuji zákaz obchodu se zbraněmi hromadného ničení včetně technologií k jejich výrobě a prosazuji postupné odzbrojování.
 • Nestavím žádnou hodnotu nad člověka a žádného člověka, ani sebe, nestavím nad jiné.
 • Jsem pro přímou demokracii, politickou zodpovědnost a odvolatelnost politiků.
 • Za hlavní priority uznávám zdraví, vzdělání a bydlení. Jsem tedy pro:
  • veřejné, nezávislé, bezplatné, kvalitní vzdělávání na všech úrovních
  • kvalitní, veřejné zdravotnictví dostupné všem obyvatelům ČR, základní zdravotní péči zcela hrazenou z veřejných financí
  • omezení privatizace státního a obecního bytového fondu - prodej státních a obecních domů pouze družstvům současných nájemníků.
 • Jsem pro podporu malého a středního podnikání, podporu družstev a všech podniků se spoluúčastí zaměstnanců na rozhodování.
 • Stavím se proti koncentraci kapitálu, existenci monopolů a finančním spekulacím
 • Jsem pro zajištění důstojných podmínek všem uprchlíkům, zajištění veškerých občanských práv pro imigranty (včetně práva volebního) a zabránění jejich diskriminaci
 • Podporuji snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie před jadernou energetikou a fosilními palivy.
 • Uznávám vodu jako veřejný majetek, se kterým se nesmí obchodovat.

 

Chci se připojit

*
*
Rok nar.
*
Označte, jak se chcete zapojit
Chci se stát členem HS.
Chci kandidovat za HS v parlamentních volbách.
Chci ve svém městě zorganizovat setkání HS.
Chci založit místní skupinu HS.
Chci šířit informace a materiály o HS.
Mohu zajistit kopírování či tisk materiálů, plakátů apod.
Chci pomoci s přípravou grafiky nebo s programováním webu.
Chci psát články nebo vyhledávat informace na internetu.
Chci pomoci s překlady nebo korekturami.
Chci poskytnou reklamní prostor (tisk, video, web...)
Chcete nám něco vzkázat?