Mise českých vojáků v Afghánistánu

Na podzim 2008 vysílala Česká televize pořad Politické spektrum na téma navýšení počtu českých vojáků v Afghánistánu, o nemž měl v blízké době rozhodnout Parlament. Hostem pořadu byl také předseda Humanistické strany Jan Tamáš.

Záznam pořadu v archivu ČT »

Podle Tamáše je navýšení počtu českých vojáků v Afghánistánu nesmyslné, protože jsou to právě okupační vojska, která nestabilitu v zemi způsobují.

V Afghánistánu se nejedná o operaci, která by byla schválena a řídila se rezolucí Rady bezpečnosti OSN, přitom je to právě tato Rada, která byla ustanovena za účelem řešení mezinárodních krizových situací a konfliktů. Tato válka byla rozpoutána v rozporu s mezinárodním právem. Útoky na World Trade Center z 11. září 2001 totiž nelze podle tohoto práva charakterizovat jako „válečný čin“ (který je aktem jednoho státu proti druhému státu – v tomto případě se ale nejednalo o útok státu) a tudíž vojenská reakce na tento čin „protiútokem“ na jiný stát není legitimní. I kdyby se přeci jen někdo rozhodl tento akt interpretovat jako „válečný akt“, nelze se proti takovému aktu podle článku 42 Charty OSN bránit bez rezoluce RB OSN – takže i tak by se jednalo o čin v rozporu s mezinárodním právem. V případě zahraničních vojáků v Afghánistánu jde tedy o okupační vojska, jde o nelegální vojenskou okupaci území cizího státu.

Jak dokazují mnozí experti a studie, pobyt okupačních vojsk na území Afghánistánu (a potažmo i Iráku) situaci v zemi zhoršuje, nikoliv naopak.

Zajímavá je v této souvislosti také skutečnost, že téměř bez vědomí občanů ČR a bez hlubší celospolečenské diskuze zde dochází k zásadní změně role Armády ČR. Ta měla až donedávna roli čistě obrannou – jejím cílem bylo sloužit k obraně naší země při napadení. Ovšem v posledních letech se tato armáda stále více transformuje (a možná již zcela transformovala) na armádu intervenční. Tedy na armádu, která aktivně zasahuje v konfliktech v různých částech světa, aniž by však tyto konflikty měly bezprostřední (a mnohdy i nepřímou) vazbu na bezpečnost ČR. Naše armáda je vysílána do oblastí, kde byly konflikty způsobeny jinými zeměmi, zejména USA. Z naší armády se tedy stává nástroj prosazování zahraniční politiky USA, což může být (a mnohdy je) v přímém rozporu se zájmy občanů ČR (například z důvodu potenciálního teroristického útoku na ČR právě kvůli angažovanosti ČR v konfliktních oblastech po boku USA).

Katastrofální humanitární krizi jak v Afghánistánu, tak v Iráku je možno úspěšně řešit jenom mírovými prostředky, tedy vyšším rozpočtem na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc těmto zemím (pokud ovšem o takovou pomoc tyto země projeví jasný zájem).

Pořad je možno shlédnout na stránkách České televize »  

Témata