NATO

Humanisté se již od počátku stavěli proti vstupu ČR do NATO. NATO se sice prezentuje jako obranné uskupení, ale jeho mise, jako například ta v Afghánistánu, dokládají, že jde o pakt útočný, ovládaný zájmy Spojených států.

Česká republika se členem NATO stala vlastně „podvodem“, protože ČSSD, která tenkrát vyhrála volby se slibem vypsání referenda o této otázce, nakonec tento slib neuskutečnila.

Je třeba posílit vliv občanů na politiku, a to i na bezpečnostní otázky. Diplomacie by měla odrážet názor lidí a měli by to být vždy občané, kdo rozhodne, zda stát vstoupí do konfliktu či nikoliv. Příkladem, že takový systém může fungovat, je Švýcarsko, jehož obyvatelé si v 60. letech v referendu odhlasovali, že nechtějí, aby jejich země usilovala o získání jaderných zbraní.

Vytváření aliancí je samozřejmě třeba, ale proč se o to nepokusit s těmi nejbižšími, s našimi sousedy v EU? Vytvořme vlastní evropskou společnou bezpečnostní politiku, jejíž pohled na rizika se bude lišit od toho, který nám předkládají USA.

Zanedbatelná není ani ekonomická stránka vojenských projektů. Výdaje na zbrojení v USA jsou téměř stejně vysoké, jako výdaje na zbrojení ostatních zemí na světě dohromady. Ale zbrojením míru nemůžeme dosáhnout, protože čím více bude na světě zbraní, tím vyšší bude riziko konfliktu.

Je třeba odzbrojovat, a to samozřejmě na všech stranách. Po pádu SSSR se rozpadla Varšavská smlouva, je tedy třeba rozpustit i NATO, jehož cílem bylo tvořit Varšavské smlouvě protipól.

Pořad je možno shlédnout na stránkách České televize »  

 

Témata