Žaloba mexického prezidenta

1997 l Otevřený dopis Humanistického hnutí v České republice zaslaný prostřednictvím velvyslanectví vládě a prezidentovi Mexické republiky. Tento dopis byl v různých jazykovým mutacích adresován všem mexickým zastupitelstvím ve státech, kde je Humanistické Hnutí prezentováno (cirka 70 státu všech kontinentů). Jedná se o naši pozici k událostem, které se odehrávají v komunitách Chiapas nejen v posledních dnech.


Už dost!

My, civilní obyvatelstvo, nemůžeme zůstat lhostejní k vážným událostem, které se staly v domorodé komunitě ve státě Chiapas, a speciálně pak k masakru 45 domorodců (21 žen, 10 mužů, 14 dětí a 1 kojenece), který provedla 22. prosince tajná, silně ozbrojená, vojenská skupina v Chenalho.

Ptáme se sami sebe jak je možné, že prezident odsuzuje tyto události a slibuje, že bude trestat viníky, když neměl žádnou politickou vůli řešit tyto vážné problémy, hlad a nespravedlnosti, které tyto komunity prožívají. Jako vůdčí představitel národa se nemůže tvářit, že neví o těchto ozbrojených skupinách, které působí proti civilní domorodé populaci. Tím, že se staví k současné situaci pouze odkládáním realizace dohod ze San Andres, dokazuje jen svoji spoluúčast na této genocidě.

Pane prezidente, nás - civilní obyvatelstvo - už nemůžete podvádět se svými pochybnými prohlášeními a domorodé Chiapas, kteří nám dávají příklad čestnosti, ještě méně. Co dělá Vaše vláda se svojí neoliberální politikou, pane prezidente, s těmito domorodci na okraji společnosti? Vyhlazuje je pomocí ozbrojených skupin, které organizuje a připravuje mexická vláda a armáda, když žádají spravedlnost, mír a svobodu?

Nechť je jasné, že vláda, která se takto chová k svému národu, ztrácí platnost a smysl existence. Je na národu, aby bojoval za její demisi. Je to těžká práce, kterou již začali domorodci, a nyní ji musíme začít i my ve městech.

Dnes nejsou koherentní možnosti, je potřeba je vytvořit a mezitím požadovat po vládě, aby naplnila mírové dohody ze San Andres. Jednou provždy skončit s násilím k domorodým komunitám v Chiapas.

Poslední události v komunitách Chiapas nás znechucují a ukazují nám nezbytnost se nezávisle organizovat. Je důležité vyjádřit naše znechucení, ale důležitější je iniciovat akce.

Násilí v Chiapas je jen špička ledovce, pod ní je daleko víc forem násilí (ekonomické, psychologické, politické, policejní, generační, rasové, atd.), které jsou každodenně uplatňovány proti populaci. Jestliže politika této neoliberální vlády je konzultovat jakýkoliv problém, který trápí národ, s MMF a světovým kapitálem a jestliže pro tyto pány nejsou důležití lidé a jejich souhlas a jediné, co je zajímá, jsou peníze, dá se předpokládat, že od vlády nepřijdou žádná řešení problémů, které ona sama způsobila. Jsou to současná schémata, která nejsou schopna dávat odpovědi.

My humanisté víme, že je nezbytné se organizovat s novými modely, které nemají nic společného s tím, co dnes existuje, a kde hlavní hodnotou je člověk a taktikou aktivní nenásilí. Všichni, včetně domorodců, máme právo na výživu, zdraví, vzdělání, bydlení, práci a vytváření naší budoucnosti. Toto je velice jednoduše možné, ale bude nutné změnit současný primitivní politický a sociální systém. Pro humanisty platí: “Nic nad člověka a žádný člověk níže než druhý”, diskriminace a násilí nás odpuzuje a víme, že to, co se děje zde nebo na jiných místech, má souvislost se všemi. Jedná se o osobní a společenskou zodpovědnost dát odpověď na všechnu tuto dezhumanizaci a inkoherenci, se kterou nesouhlasíme.

Celá naše solidarita patří těmto rodinám, které brutálním a vražedným způsobem ztratily své blízké. Je to kapitola, za kterou bychom se měli stydět všichni a za kterou jsme všichni zodpovědní tak, jak jsme zodpovědní za boj za změnu životní situace národa.


V Praze dne 27.12. 1997

Mluvčí Humanistického hnutí v ČR
Dana Feminová


Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ