FESTIVAL HUMANISMU

FESTIVAL HUMANISMU15. května 1999 se v mnoha městech světa konala celosvětová slavnost lidí pro lidi, která v Evropě měla motto: "Za Evropu bez válek, za Evropu lidských práv". Na Náměstí Míru v Praze se několik tisíc lidí zúčastnilo pokojného setkání s různorodým programem.

 

 

Festival také podpořil a vystopil na něm jeden z nejvýznamějších českých filosofů Milan Machovec.

Milan Machovec

 

 

FESTIVAL HUMANISMU
Za Evropu lidských práv, za Evropu bez válek!

Po více než 50 letech od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv se znovu nacházíme vsituaci, kdy jsou každodenně pošlapávána ta nejzákladnější práva člověka.

Po dosud nevídaných hrůzách II. světové války byly od základů otřeseny základní hodnoty lidské společnosti. Proto se v roce 1948 sešly vlády většiny zemí světa, aby ustanovily nenarušitelná práva člověka do Všeobecné deklarace lidských práv. Mezi tato práva patří např. právo na práci, zdraví, právo na vzdělání a mnoho dalších. Tento dokument se stal pro vlády závazným a dodnes tvoří základ ústav většiny civilizovaných zemí.

A jak vypadá situace dnes? Více než 1 miliarda lidských bytostí každodenně bojuje o přežití a přibližně tři miliardy lidí žijí vpodmínkách chudoby. Stačí si přečíst poslední zprávu Amnesty International ktomu, aby si člověk uvědomil, jak alarmující je situace okolo diskriminace, mučení, vražd a zneužívání moci obecně. Když se zaměříme na těch 20 % populace, které tvoří tzv. "první svět" a které se staví jako předvoj Civilizace, začíná to být ještě komplikovanější. Jaká je zde situace ohledně práva na práci, práva na lékařskou péči, na slušné bydlení, ohledně práva možnosti mít stejné podmínky na vyjádření svých myšlenek? VEvropě sledujeme nárůst nezaměstnanosti, která se vněkterých místech pohybuje mezi 20 a 30 %; lékařská péče, stále více vsoukromých rukou, se stává luxusem, který si může dovolit jen určitá část populace; poslední imigrační zákony hraničí s rasismem.

V politické oblasti vidíme velkou roli sdělovacích prostředků, a tudíž peněz umožňujících přístup knim, věc, která nestaví všechny skupiny do stejných podmínek. Tady u nás dokonce existuje protiústavní zákon, který podmiňuje účast u voleb zaplacením značné sumy peněz, a tak silně omezuje předpoklad každé skutečné demokracie. Jediným závěrem tedy je, že právě ta práva vyjádřená ve Všeobecné deklaraci lidských práv zroku 1948, jsou vsoučasném okamžiku jen přání a aspirace, které nenacházejí odraz vrealitě. Navíc je vidět, že tato přání jsou jen vsrdcích normálních lidí a ne vsrdcích těch, kteří mají moc rozhodovat a kteří ukazují čím dál tím větší necitlivost ke skutečným potřebám lidské bytosti a dávají světu směr antihumanismu. Stačí si uvědomit, že vjednom jediném týdnu by se dala vyřešit část problému světového hladu a že tímto směrem nikdo vážně nehne ani prstem!

A proto se ve více než sedmdesáti zemích světa 15. května uskuteční Festival Humanismu pro připomenutí, že těch několik pohnutých řádek napsaných vroce 1948 je ještě pořád pouze na papíře; proto, aby byl slyšet hlas toho, kdo potřebuje překonat utrpení, ale i pro pocit radosti, která možná není ve stísněných "zdech" dneška, ale v otevřené budoucnosti, v budoucnosti naplnění lidských práv.

Jedná se o festival celosvětový, který bude probíhat 15. května ve většině významných měst světa. Festival, kterým chtějí nejrůznější organizace, občanské projekty, politická hnutí, jednotliví občané i uskupení a osobnosti světa kultury na celém světě vyjádřit svou vůli vykročit do 3.tisíciletí ve směru spolupráce nejrůznějších národů, aktivního nenásilí, solidarity, tolerance, skutečně svobodné, demokratické, občanské společnosti respektující lidská práva.

Vkaždém regionu se bude tento festival opírat o konkrétní témata daného regionu: za latinskou Ameriku lidských práv, za Afriku lidských práv, za Evropu lidských práv, za skutečnou Evropu lidí a ne uměle vytvořenou byrokraty a bankami, za multikulturní Evropu, kde základní hodnotou bude plné uskutečnění lidských práv.

Právě během příprav této akce začala smutná válka, o které všichni víme.Válka, která ukazuje vlády států takzvaně civilizovaných zemí, jako úplně neschopné, nebo ještě hůř, přidávající násilí k násilí v nekonečné spirále, z které ani ony samy nevidí východiska. Válka, která ukazuje OSN, která rychlým masivním zásahem mírových jednotek, byla možná jedinou institucí, která mohla ukončit masakry, jako poraženého a bezvýznamného přihlížejícího. Válka, která zní jako poplach ve snaze přivést nás k pochopení nezbytnosti a akutnosti skutečné změny směru událostí.

V ČR je Festival Humanismu organizován Humanistickým Hnutím a Humanistickou Aliancí pod záštitou vládního zmocněnce pro lidská práva, ing. Petra Uhla.

Nejrůzněší organizace, sdružení, osobnosti i jednotlivci se mohou k této myšlence připojit svou aktivní účastí.


Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ