Manifestace za odstoupení Haidera z vlády

2000 l Humanistická Aliance vyzývá Vládu ČR, Parlament ČR i Prezidenta ČR k jasnému a důraznému odsouzení vstupu Haiderovi neonacistické strany „Svobodných“ do rakouské vlády.

Je třeba odsoudit to, co se děje v Rakousku a postavit se jasně proti šíření xenofobie, netolerance, diskriminace a rasismu, protože pozice Haidera a jeho strany „Svobodných“ je evidentně neonacistická.
Situace je velmi závažná, protože se nejedná jen o jednu extremistickou stranu, ale o vyvrcholení nebezpečného celoevropského trendu uzavírání hranic a brojení proti přistěhovalcům.
Evropské vlády, které se nyní staví proti vstupu rasisty Haidera do rakouské vlády, jsou tytéž, které podepsaly a uvedly v život dohodu ze Schengenu. Dohodu přinášející do Evropské unie tvrdé a velmi diskriminační imigrační zákony. Dohodu, která zasadila do středu kontinentu sběrné tábory pro cizince, uprchlíky bez dokladů, a která přijala porušování lidských práv jako legální a každodenní praktiku. Právě tyto vlády jsou zodpovědné za vytvoření psycho - sociálních podmínek pro obludný fenomén, jakým je volební úspěch Haidera.
V ČR byl nedávno právě v rámci přibližování se Evropské unii přijat nový cizinecký zákon, který po vzoru Schengenské dohody neuvěřitelným způsobem ponižuje
a především diskriminuje cizince z některých zemí.
Volební úspěch Haidera v Rakousku je dostatečně varujícím signálem, kam vede takováto nezodpovědná politika šířící xenofobii, a proto by ČR neměla podporovat tento trend a opakovat vážné chyby vlád Evropské unie.

Humanistická Aliance požaduje:
1/ vyjádření jasného postoje ČR odvoláním Velvyslance ČR z Rakouska
2/ zrušení nového diskriminačního cizineckého zákona ČR
3/ iniciování diplomatických jednání s Evropskými vládami k zastavení tohoto nebezpečného trendu - návrhem zrušení dohody ze Schengenu

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ