Reakce na teroristické útoky 11.9.2001

Prohlášení za svět bez válek a násilí a vytvoření "všelidského národa"

 • Tváří v tvář hrůzám teroristického masakru z 11. září, kdy bylo zabito a zraněno tisíce nevinných lidí a otřeseno vědomí celého lidstva.
 • Tváří v tvář šílenství války, které vyhlásila Bushova administrativa za podpory vlád zemí NATO a která roztočí spirálu násilí, ve které "terorismus" nejen že nebude poražen, ale povede k jeho dalšímu šíření.
 • Tváří v tvář psychologickému tlaku, prováděnému za použití obrazů násilí a manipulovaných informací, jejichž pomocí chtějí, aby se lidé postavili do šiku na jedné straně falešné volby mezi "západní civilizací proti islámskému barbarství", "války spravedlnosti proti teroristické válce", "nezbytnému násilí proti krvavému násilí".
 • Tváří v tvář ponížení bez naděje, ztrátě hodnot, zničení etických a morálních hodnot, které dohánějí milióny lidí, aby vyvolávali stejné násilí, které způsobilo takovou bolest a utrpení
 • Tváří v tvář zaslepené zuřivosti, která zatemňuje mysl a způsobuje, že lidé vidí nepřítele "v každém, kdo je jiný" a obviňují ze zodpovědnosti celé národy nebo oblasti. Jenže vina a zodpovědnost může být vymezena a určena mnohem jasněji, když zkusíme "vidět" skutečná spojení a opravdové "provokatéry" (kteří mohou být mnohem blíže a mnohem "západnější" než se myslí)
 • S vědomím, že cokoliv se stane na určitém místě má okamžitou odezvu v jiných částech světa a že v současném překotném procesu globalizace už nejsou "bezpečná místa" bez zodpovědnosti k potřebám každého člověka, každého koutu Země
 • S vědomím, že naše planeta není schopna přežít třetí světovou válku (v žádné z jejích podob: nukleární, chemické, bakteriologické, nebo jednoduše "nekonečné") kvůli svých omezeným zdrojům, citlivé rovnováze životního prostředí, a kvůli evolučnímu procesu samotnému
 • S hlubokým uvědoměním, že během historie lidstva války ještě nikdy nevyřešily problémy, kvůli kterým vznikly, ani neodstranily jejich příčiny. Vždy ale byly největším zdrojem bolesti a utrpení pro lidi, a jedinými "vítězi" byly vždy jen ekonomické a finanční zájmy spojené s prodejem zbraní a technologií zabíjení
 • Je zřejmé, že zástupci mocných této planety nedostáli zodpovědnosti a nedokázali řešit problémy lidstva (chudobu, hlad, epidemie, ničení životního prostředí, migrace, etnické a náboženské konflikty)
 • S naprostou jistotou, že záměr milionů lidí může zastavit šílenství malé skupiny a dát naději a řešení těchto problémů

 

My, ženy a muži přítomni tomuto bouřlivému a dramatickému začátku 21. století požadujeme dodržovat:

 1. Důstojnost a jedinečnost každého života, který je individuální a náleží každému, a z toho plynoucí absolutní hodnota člověka, nad kterou nemůže být nic postaveno, ani ospravedlňováno.
 2. Zavrhnout všechny formy násilí (fyzické, psychologické, ekonomické atd.) a jejich vyjádření (terorismus, válka, diskriminace, rasismus) ať už z jakýchkoliv důvodů (náboženských, ekonomických, nebo jako pomsta).
 3. Vyhlásit nenásilí jako řídící morální sílu, díky níž člověk, skupiny lidí nebo lid ukazují současným i budoucím generacím svou morální sílu a úroveň jejich uvědomění, i jako jedinou možnou cestu k vytvoření "všelidského národa".
 4. Uznat různorodost jako největší příspěvku a bohatství, kterým jedinec, společenství, lidé a národy mohou přispět k tomuto projektu pomocí společné snahy, tvořivosti, diskusí a reciprocity.
 5. Uznat právo každého dítěte, mladého i staršího člověka, ženy a muže, bez ohledu na barvu pleti, náboženství nebo národnost na vybudování vlastního života, beze strachu ze smrti, chystané druhými.
 6. Uznat právo i morální odpovědnost a potřebu každého jednotlivce rozhodovat, zda chce dál žít v jakých podmínkách - tedy ve snaze o změnu světa na domov nové humanity a ne v neustálé hrozbě smrti, chystané druhými.
 7. Našim nezadatelným záměrem je zastavit tuto válku, vytvořit "svět bez válek", zavázat vlády ke změně investic do technologií smrti na investice do řešení problémů, které sužují 80% populace této planety.
 8. Našim neochvějným osobním i kolektivním závazkem je vytvořit prostor spolupráce a komunikace, nejen k zastavení válek, ale k rozšíření míru v každém koutě planety a k vytvoření nejrozvinutějších forem "vůle žít".
 9. Zveme všechny, aby se s námi účastnili a podíleli se na tomto vytváření, aby prolomili zdi ze spoluviny mlčení, frustraci z osamělého rozhořčení a znovu se zapojili do sítě komunikace a solidarity, aby objevili, že připravit cestu nového lidstva je mnohem jednodušší, než nám "válečníci" namlouvají.
 10. Nechť je tato zpráva okamžitě šířena jakkoliv, kdekoliv a komukoliv: Ano, je možné zastavit válku, zastavit spirálu násilí, postavit mosty pro novou humanitu, pro všelidský národ!

 

Humanistická Internacionála

29. září 2001

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ