Mezinárodní Den proti válce

19. října 2001 se konal současně ve více než 50 městech celého světa Mezinárodní “Den proti válce a násilí”. Organizátory byly Humanistické organizace na celém světě, vycházející z mezinárodního Humanistického hnutí. V ČR připravila Humanistická Aliance manifestaci s peticí za zastavení spirály násilí, ke které se připojily další organizace i osobnosti a která se uskutečnila v Praze na Václavském náměstí. Vystoupil i profesor Univerzity Karlovy Milan Machovec.

 

Projev Humanistické aliance na manifestaci

Dobrý večer, Ahoj!
Prosím případné teroristy, aby si nechaly své hlasité výbuchy až na minutu hluku.

Bohužel namísto toho, abychom v poklidu a beze strachu mohli meditovat o našich hodnotách a věnovat se svým radostem, jsme byli zataženi do nesmyslného víru násilí a byli jsme donuceni přijít sem dnes a možná i v příštích dnech, abychom apelovali na ty, kdo dnes drží moc a rozpoutávají války a ozbrojené konflikty.

Odsuzujeme teroristický masakr v New Yorku, ale i válku vyhlášenou Bushovou  vládou , která jen zvyšuje vůči „Západu“ nenávist a nedůvěru v arabském světě disponujícím nukleárními zbraněmi, podněcuje další teroristické útoky, ne-li rozpoutání války postihující celý svět.

Války ještě nikdy nevyřešily problémy, kvůli kterým vznikly, ani neodstranily jejich příčiny. A navíc boj proti terorismu neznamená vést válku proti určité zemi a ještě k tomu s důvodem zuřivé touhy po pomstě a bombardováním měst bez ohledu na životy nevinných lidí co v nich žijí.

V médiích se mluví pouze o odvetě jako boji proti terorismu, ale není to pokrytectví? A co příčiny terorismu.
Lze snad přehlížet prodej zbraní teroristickým organizacím, které byly vyrobeny v USA a v západní Evropě? Přehlížet bídu a utrpení, které sužují 80 % populace této planety?

Krom malé skupiny lidí disponující mocí a bohatstvím, lidé nepotřebují zbraně, ale účinnou pomoc a naději na zlepšení celkové situace, skutečně snížit jejich utrpení a začít řešit základní problémy.
Místo bombardování afgánských měst je třeba vést široce zaměřenou akci proti terorismu s mandátem mezinárodního společenství.

Humanisté nejsou dnes v pozici těch, kteří mají moc. Proto nemohou než apelovat na ty, kdo dnes moc drží spolu se všemi ostatními lidmi, kteří si nepřejí další rozpoutávání válek a ozbrojených konfliktů, které mohou velmi snadno přerůst do nekontrolovatelných rozměrů a vést k třetí světové válce, válce mezi částmi světa, ve které nebude vítězů.

Proto požadujeme, aby Vláda České republiky

  • iniciovala jednání na půdě Valného shromáždění OSN vedoucí k vydání jasného stanoviska k válce vedené USA a NATO v Afghánistánu
  • iniciovala jednání na půdě Valného shromáždění OSN vedoucí k obnovení akceschopnosti této organizace při řešení obdobných situací, kvůli čemuž byla ustavena
  • iniciovala hledání dalších, nenásilných cest k zajištění a spravedlivému odsouzení viníků tragédie z 11.9.2001 všemi diplomatickými i jinými cestami
  • iniciovala mezinárodní jednání o kontrole a ukončení obchodu se zbraněmi a ostatními technologiemi zabíjení
  • přehodnotila další setrvání České republiky v NATO, v organizaci, o níž jsme byli ujišťováni, že má výlučně obranný charakter a přitom jen za krátkou dobu našeho členství vede už druhou válku na cizím území
  • ale především, aby dále nepodporovala současnou válku vedenou USA a NATO v Afghánistánu

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ