Protest proti diskriminaci neparlamentních stran

Kdo jsou skuteční šašci?

2002 l Humanistická aliance protestovala proti diskriminaci neparlamentních stran v hromadných sdělovacích prostředcích a především proti rozhodnutí ČT o absurdním vysílacím čase předvolebních spotů v 15 hodin!

Volební spot Humanistické alianceJestliže někteří "odborníci" v hromadných sdělovacích prostředcích, kteří podávají informace a ovlivňují veřejné mínění obyvatel v ČR jsou na tom tak špatně, že nejsou schopni pochopit ironický protest proti absurdnímu vysílacímu času předvolebních spotů ve formě šaška, který se v šotu H.A. omlouvá dětem za rušení jejich obvyklých pohádek (v tomto čase vysílaných) a citují dokonce "psychology", kteří to zcela vážně hodnotí jako trapnou volební snahu apelovat na děti (Mladá Fronta DNES, čtvrtek 30.května), je to s objektivními informacemi a tím pádem i s demokracií v naší zemi velmi špatné!

Protestujeme proti porušování práv na informace v ČT a diskriminaci neparlamentních stran, která znemožňuje skutečně demokratický průběh voleb.

Žádáme o prošetření způsobu, jakým došlo k rozhodnutí o zařazení předvolebních šotů do programu v odpoledních hodinách a kdo konkrétně je zodpovědný za toto rozhodnutí.

Žádáme také o prošetření toho, zda tímto rozhodnutím nedošlo k úmyslnému poškození neparlamentních stran, které nemají žádný prostor v hlavním vysílacím čase, a tedy i ke zneužití funkce veřejného činitele.

Řád za největší informační šaškárnu PROTO KANDIDÁTI HUMANISTICKÉ ALIANCE USPOŘÁDALI 3.6.2002 PŘED BUDOVOU ČT PROTESTNÍ HAPPENING

"Za práva dětí na pohádky. Za práva dospělých na informace!"

V rámci happeningu byl předán "Řád za největší informační šaškárnu" řediteli ČT.

Není tomu tak dávno, co pracovníci ČT vstoupili do stávky s odůvodněním, že bojují za svobodu slova a právo občanů na vyvážené informace.

Dnes jsme svědky toho, jak ČT svým přístupem k volební kampani fakticky znemožňuje občanům vyvážený a svobodný přístup k podrobným informacím o mimoparlamentních politických stranách, kandidujících ve volbách.

Volebním zákonem stanovených 14 hodin vysílacího času pro kandidující strany (celkem tedy 30 minut na každou letos kandidující stranu) totiž ČT rozkouskovala na "spoty" v délce 1 a 2 minut; tyto spoty navíc "zastrčila" do vysílacího času, kdy jsou pro drtivou většinu občanů nedostupné. Nejenže tak donutila kandidující strany omezit se na volební reklamu (protože v přiděleném kratičkém čase nelze vysvětlit ani zásady volebního programu), ale současně také efektivně znemožnila působení této reklamy.

Smyslem zákonných ustanovení o volební kampani v ČT bylo nepochybně zajistit alespoň v období těsně před volbami rovnost kandidujících stran. Česká televize, která před nedávnem byla takovým bojovníkem za duch zákonů i proti jejich liteře, zde bezostyšně smysl zákona porušila s odvoláním na jeho literu. Když věc domyslíme, mohou být kandidující strany ještě rády, že volební spoty nejsou vysílány denně mezi třetí a pátou hodinou ranní.

Považujeme tento postup vedení ČT za porušení poslání a povinností ČT a podáváme na něj stížnost k Radě ČT.

 

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ