Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku

2003 l Na protest proti válce v Iráku uspořádala Humanistická aliance mírový pochod "Světlem proti válce". Lidé s loučemi a svíčkami za zvuku bubnů prošli z Karlova mostu na Pražský hrad.

Stanovisko Humanistické aliance k válce v Iráku

Humanistická aliance se snaží zlepšovat podmínky života lidí v naší společnosti a proto se nemůžeme nevyjádřit k této situaci. Jsme humanisté, jsme nenásilní a proto jsme proti válce.

V tomto okamžiku se rozhodují opravdu důležité věci - rozhoduje se o budoucnosti nás všech, nejen lidí v Iráku. Pokud bude odebrána veškerá moc OSN, tím, že USA spolu s Anglií a Španělskem zaútočí, půjde o precedens pro další období, kdy se spory a problémy budou řešit násilím a arogancí momentálně nejsilnějšího namísto diplomacie a mezinárodních dohod.

Humanistická aliance nesouhlasí s ozbrojeným zásahem v Perském zálivu, a tedy ani s účastí českých vojenských jednotek při vojenské akci proti Iráku.

Nemůžeme souhlasit s myšlenkou, že násilím lze dosáhnout míru a klidného soužití na Zemi. Jsme přesvědčeni o tom, že ozbrojeným útokem proti Iráku nejenže nezničíme terorismus a diktaturu, ale naopak jej tím podpoříme a více rozšíříme. Navíc podpoříme význam teroristů či místních diktátorů v očích islámského světa. Teroristům tak vložíme do ruky zbraň proti nám samým. To nemůžeme podporovat, ani k tomu mlčet.

Podíváme-li se na skutečný výsledek poslední války v Perském zálivu, uvidíme pouze utrpení mnoha nevinných obyvatel napadené země, hladovějící, mrtvé a zraněné děti, zamoření rozsáhlého území z hlavic zbraní obsahujících ochuzený uran, ekonomické embargo na válkou zničenou zemi... Jediné, čeho opravdu nebylo dosaženo, je zničení či zdiskreditování diktatury Saddáma Husajna a potlačení terorismu.

Současně vyvstávají i další otázky - kdy dojde k vojenskému zásahu proti dalším zemím takzvané "Osy zla" a kdy budeme "spravedlivě" bojovat proti dalším zemím vlastnícím zbraně hromadného ničení - Indii, Pákistánu a Číně? Kdy začne hon na jakoukoliv jinou zemi, která se prostě někomu mocnému znelíbí? Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že jedině USA a jejich spojenci mají právo na vývoj, vlastnictví a používání zbraní hromadného ničení, kdykoliv některá z ostatních zemí světa nejedná v souladu s politikou a záměry USA? Neplatí zde pak obecně ono orwellovské: "Všechny státy a země jsou si rovny, ale některé jsou si rovnější?"Není tohle cesta vedoucí dříve či později ke 3. světové válce?

Proto vyzýváme naše politiky ke snaze řešit konflikty nenásilnou cestou vyjednávání a respektu.

Neměli bychom zapomínat, že i my jsme donedávna byli součástí "nepřátelského tábora", a přestože mnozí z nás s tehdejší politikou nesouhlasili, patřili jsme všichni automaticky do jedné skupiny. Tehdy jsme se také mohli stát cílem vojenského zásahu v rámci myšlenky spasení světa před komunistickou diktaturou. Nejsou teď náhodou ve stejné situaci obyvatelé Iráku i jiných částí islámského světa?

Smutným faktem zůstává, že nejčastějšími a nejvíce postiženými obětmi jakéhokoli válečného konfliktu jsou děti a ženy, tedy právě ty skupiny obyvatel, kterým se humanisté ve spolupráci s množstvím českých rodin a jednotlivců snaží pomáhat především.

Proto nechceme mlčet k jednoznačné snaze USA začít válku za každou cenu z důvodu jasných ekonomických zájmů a to bez ohledu na mínění většiny lidí této planety.

71% Čechů je proti válce!

Proto žádáme českou vládu a presidenta, aby respektovali názor občanů a vyjádřili se jasně proti válce v Iráku.

V Praze 16.3. 2003

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ