Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004

2004 l Humanistická aliance a další evropské humanistické strany kandidovaly do Evropského parlamentu se společným programem:

Pro Evropu otevřenou lidem, národům a kulturám
Pro Evropu různorodosti a solidarity
Pro Evropu podporující mírová řešení, ne válku

 

 1.    Lidská práva a rovné příležitosti

 • Vymahatelnost rovnosti příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve veřejném životě
 • Prosazení institutu registrovaného partnerství pro homosexuály a heterosexuály do euroústavy
 • Zajištění důstojných podmínek všem uprchlíkům
 • Zrychlení procesu rozhodování o udělení azylu
 • Rychlá a efektivní pomoc při jejich začleňování do společnosti
 • Zajištění veškerých občanských práv pro imigranty (včetně práva volebního) a zabránění jejich diskriminaci


2.    Vzdělávání a výchova

 • Vzdělávání jako priorita společnosti
 • Veřejné, nezávislé, bezplatné, kvalitní vzdělávání na všech úrovních
 • Podpora celoživotního vzdělávání
 • Důraz na rozvoj osobnosti, tvorbu vlastního úsudku a tvůrčích schopností jednotlivce namísto encyklopedického vzdělávání
 • Výchova k nenásilí, solidaritě, respektu různorodosti kultur a náboženského přesvědčení
 • Propojení škol s praxí


3.    Zdravotnictví

 • Zdraví lidí prioritou, která nesmí být ponechána pouze v soukromých rukou
 • S bolestí a utrpením se nesmí obchodovat
 • Kvalitní, veřejné zdravotnictví dostupné všem obyvatelům EU, zdravotní péče zcela hrazena z veřejných financí
 • Podpora vědeckého výzkumu na univerzitách a ve výzkumných centrech, umožnění prodeje léků za ceny dostupné celé populaci
 • Podpora celostní a alternativní medicíny
 • Zaměření evropských fondů směrem ke zlepšení kvality zdravotní infrastruktury v zemích s nižší úrovní zdravotnictví


4.    Sociální politika

 • Zajištění dostupného bydlení všem obyvatelům EU s důrazem na podporu mladých rodin
 • Ustavení důchodového systému, který zajistí seniorům a všem lidem se zvláštními potřebami důstojnou životní úroveň


5.    Ekonomika

 • Podpora malého a středního podnikání
 • Podpora družstev a všech podniků se spoluúčastí zaměstnanců na rozhodování
 • Zrušení celních bariér pro rozvojové země tak, aby mohly vývozem produktů do EU posílit vlastní ekonomiky a následně tak snížily migraci svých obyvatel do EU
 • Zabránění koncentraci kapitálu, existenci monopolů a finančním spekulacím
 • Vytvoření veřejné neziskové banky pro podporu tvorby nových modelů podnikání a sociální infrastruktury


6.    Zemědělství

 • Podpora biologického zemědělství
 • Zavedení norem používání biotechnologií
 • Důraz na výzkum efektivního zemědělství
 • Podpora zemědělských prvovýrobců


7.    Životní prostředí

 • Podpora snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie místo jaderné energetiky
 • Uznání vody jako veřejného majetku, který nelze privatizovat
 • Podnět k nové mezinárodní smlouvě o redukci skleníkových plynů
 • Zákaz škodlivých látek používaných v průmyslu a zemědělství, nahrazení toxických materiálu biologicky rozložitelnými materiály


8.    Mezinárodní politika

 • Ne válce. Zavržení násilí jako způsobu řešení problémů
 • Prosazování mírových řešení všech evropských i mezinárodních problémů
 • Vytvoření společné evropské obrany a vystoupení z NATO
 • Zákaz obchodu se zbraněmi hromadného ničení včetně technologií k jejich výrobě
 • Použití fondů Zbrojní agentury k financování rozvojových projektů chudých zemí
 • Ustavení evropské komise pro mír a nenásilí


9.    Budoucnost Evropské unie

 • Otevřené společenství svobodných národů, kladoucí důraz na různorodost, vzájemnou spolupráci, toleranci a solidaritu
 • Evropa jako vzor fungování pro ostatní světové regiony. Prostředník při hledání diplomatických, mírových řešení regionálních i mezinárodních otázek
 • Evropská unie řízená přímo volenými zástupci a používající nástroje přímé demokracie

 

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ