SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami

Lidé v postižených místech vlnou Tsunami2005 l Humanistická strana podpořila kampaň "Srdce pro Asii" na pomoc lidem v zemích zasažených vlnou Tsunami.

Jako Humanistické hnutí, které se snaží svými projekty a dobrovolnickou činností zlepšit životní situaci lidí z méně "šťastných" oblastí, především tzv. třetího světa, nemůžeme zůstat neteční k nedávné katastrofě v jihovýchodní Asii. Je přirozené, že chceme využít svých dosavadních zkušeností s pomocí v daných oblastech, resp. znalostí našich kolegů z Humanistického hnutí, kteří působí přímo v Indii, Indonésii a na Srí Lance.
Stejně jako vy chceme mít jistotu, že se pomoc spolehlivě dostane na správné místo, k lidem zkušeným a znalým situace, a bude skutečně využita, nikoli zneužita, jak jsme toho často svědky. Proto jsme se zkontaktovali právě s koordinátory z Humanistického hnutí, kteří pracují přímo v místech katastrofy a poskytují i velice důležitou psychologickou pomoc obětem.

Máte-li chuť pomoci a důvěřujete práci koordinátorů Humanistického hnutí, můžete posílat příspěvky na bankovní účet 51-1876160257/0100 pod variabilním symbolem 777. Vybraná částka bude použita v Indii, Indonésii a na Srí Lance a využita tamními koordinátory přímo v nejpostiženějších oblastech.

Využití prostředků:

  • Všechny příspěvky shromážděné do 15.1. budou dne 16.1. odeslány k nákupu léků, které budou dopraveny okamžitě do Indie a na Srí Lanku v rámci projektu "Urgent Campaign of medicins", kterou organizují společně humanistické organizace v Evropě (www.fiah.org)
  • Dlouhodobé projekty na obnovu poničených oblastí v Indii, Indonésii a na Srí Lance - především výstavbu sirotčinců, škol, obydlí…Bližší informace o konkrétních projektech budeme průběžně doplňovat. Už teď najdete některé informace od humanistů z Indie na (www.tsunami.humanistmovement.org)
  • Projekt "Umělci pro Srí Lanku"
Vyjádření Humanistického hnutí k přírodní katastrofě v Asii:

Zkáza vyvolaná zemětřesením v Indii a zemích jihovýchodní Asie svými humanitárními důsledky ohromila celý svět a ve všech zeměpisných šířkách vyvolala pocit solidarity.
Má-li se ovšem tato solidarita proměnit na konkrétní kroky, které budou vzniklou katastrofu účinně řešit, naráží na nemalé potíže.

Jako obvykle budou vlády a další organizace činit prohlášení a jako obvykle se nasbírají miliony dolarů. Ale k obětem se nakonec dostane jen velice malá část. Stejně tomu bylo v případě iránského zemětřesení, kam dle sdělovacích prostředků dorazilo pouhé 1% slibovaných prostředků.

Humanistická regionála Evropa (sdružení evropských organizací hlásících se k myšlenkám Humanismu) - odsuzuje "humanitarismus" současných vlád, za jejichž veřejnými prohlášeními se ukazuje pokrytectví systému hodnot dnešní nelidské společnosti, v němž stojí ekonomické zájmy nad cenou lidského života.

Katastrofám, jako je tato, nemůžeme úplně zabránit, ale můžeme zlepšit životní podmínky lidí, a snížit tak škody a počet obětí na životech. Musíme jim ovšem dát záruku dobrých životních podmínek, domy, které odolají zemětřesení, a v první řadě systémy včasného varování, které by dle vyjádření seismologů v tomto případě výrazně omezily vzniklé ztráty.

Tato katastrofa zvyšuje hněv humanistů na špatný systém hodnot a organizaci naší společnosti, která si nezasluhuje nést název Lidská, a zároveň nás nutí bojovat s větší silou a odhodláním.

Již dnes se ovšem v jistých náznacích ukazuje i možnost, jak vzniklou katastrofu uchopit jako příležitost k dalšímu pokroku a sjednocení, např. na Srí Lance pracují ozbrojení povstalci a vládní složky společně, aby pomohli lidem dotčeným tragédií.

Uvědomujeme si, že utrpení a násilí se dotýkají všech lidských bytostí bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe vzdáleny. Proto musí být pokrok v oblasti poskytování pomoci a prevence ukazatelem nezbytných změn i v politice a v procesu spolupráce mezi zeměmi a regiony.

Právě proto Evropská Humanistická regionála žádá:
  • evropské vlády a Evropskou unii, aby poskytly nutnou pomoc v nouzi a nezapomněla na postižené, jakmile z médií zmizí šokující fotografie. Právě EU by měla garantovat, že se finanční pomoc skutečně dostane k těm, kteří ji potřebují, a přímo spolupracovat s nevládními organizacemi v zasažených oblastech;
  • vlády v zasažené oblasti, aby upřednostnily kvalitu života svého obyvatelstva před vydáváním prostředků na splácení svých mezinárodních dluhů a na vývoj jaderných zbraní (jako je tomu v případě Indie a Pákistánu);
  • všechny, kteří jsou daleko od místa tragédie, aby vytvořili síť solidarity k zasílání pomoci, aby nepřestávali myslet na všechny lidské bytosti, které právě prožívají nejtěžší chvíle svého života.

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ