Evropské setkání humanistů v Budapešti

Evropská humanistická regionála2005 l Letos se kongresu zúčastnilo 620 lidí z 20 evropských zemí včetně České republiky a také hosté z dalších kontinentů.

Většinu času kongresu zaplnila práce v komisích, věnujících se konkrétním tématům, na která se připravují společná stanoviska. Tato práce se završí vydáním tzv. Oranžové knihy, která bude sbírkou humanistických návrhů v různých společenských oblastech.

Současné komise jsou:

  • Evropa - lidská práva
  • Kultury, migrace a mezinárodní spolupráce
  • Ne-diskriminace a rovnost příležitostí
  • Mír a nenásilí
  • Společenská práva
  • Ekonomie a práce
  • Ekologie a životní prostředí
  • Informace a společenská média
  • Digitální technologie

Pro velký zájem bylo možné v rámci většiny komisí ustavit podkomise, které se věnují jednotlivým tématům specifičtěji a více do hloubky.

Kromě práce jednotlivých komisí se v Budapešti uskutečnilo též setkání zástupců 14 evropských humanistických stran, kterého se za Českou republiku zúčastnil místopředseda Humanistické strany Jan Tamáš. Přítomni byli též představitelé humanistických stran z Itálie, španělska, Portugalska, Německa, Belgie, Francie, Nizozemí, Řecka, Spojeného království, Lucemburska, Rakouska, švýcarska a Maďarska. Představitelé jednotlivých stran se mimo jiné dohodli na užší spolupráci a na dalším společném setkání v říjnu 2005 v Paříži.

Manifestace před Maďarským parlamentemV rámci kongresu proběhla též , kde zazněly projevy předsedy maďarské humanistické strany Tibora Váradyho, předsedy Evropského regionu Humanistické internacionály Giorgio Schultze a jejímž smyslem bylo mimo jiné vyjádřit nesouhlas s privatizací zdravotnických zařízení, o které se bude v Maďarsku příští týden rozhodovat.

 

Příští kongres se bude konat v roce 2006 v Lisabonu.

 

Závěrečné společné prohlášení evropských humanistů

My, humanisté, kteří jsme se sešli na tomto náměstí v Budapešti, považujeme lidskou bytost za nejvyšší hodnotu - nad pěnezi, státem, náboženstvím a společenskými modely a systémy.

Prosazujeme svobodu myšlení.

Podporujeme rovnost práv a rovnost příležitostí pro všechny lidské bytosti.

A nade vše vyzdvihujeme zdraví, vzdělání a kvalitu života pro všechny obyvatele Evropy a světa.

Uvědomujeme si a (zároveň) podporujeme různorodost zvyklostí a kultur.

Jsme proti všem formám diskriminace.

Věnujeme se spravedlivému odporu proti všem formám násilí: fyzickému, ekonomickému, rasovému, náboženskému, sexuálnímu, psychologickému a morálnímu.

Zavazujeme se k budování Evropy jako regionu otevřenému solidaritě, různorodosti a kulturám.

Evropu, která staví mosty, aby mohla vytvořit všelidský národ spolu s ostatními regiony.

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ