Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě

2005 l 29. října 2004 byla v Římě vládními představiteli zemí Evropské unie podepsána Smlouva o Ústavě pro Evropu; smlouva závazná pro všechny členské země, která bude mít velké důsledky na životy obyvatel Evropy.

Po dramatických historických obdobích, kterými tento náš region prošel v průběhu mnoha staletí, po válkách, perzekucích, diskriminaci, totalitarismu a fanatismu nadešla hodina, ve které se lidé Evropy spojují v oblasti nejen ekonomické, ale také politické a společenské. Navíc je nutno podotknout, že toto spojení není důsledkem tlaku vojenské síly, tak jako tomu bylo v minulosti, ale pochází od lidí, kteří chtějí spojit síly v tomto společném projektu.

Evropa je připravena na ústavu, která – inspirována hlubokými humanistickými kořeny naší kultury – bude umožňovat utváření Evropy založené na solidaritě, pluralismu, toleranci a nenásilí. Evropy, která přispěje k utvoření všeobecného lidského národa.

Právě z důvodu historické důležitosti této Ústavy není možno přijmout zjednodušování a zrychlování, která na způsob trojských koňů zavádějí formy a obsahy velmi vzdálené opravdové demokracii, vzdálené aktivní a kritické spoluúčasti Evropanů a vzdálené též ideálu regionu míru, solidarity a rovnosti.

Zajímavá část v preambuli rozpoznávající evropský „humanistický odkaz“ není dostačující, pokud tento koncept není rozšířen a zahrnut ve všech článcích Smlouvy a především pokud není přetvořen ve skutečnou demokracii.

Proces ratifikace Ústavy probíhá za obecné neinformovanosti lidí a za podmínek, které se od sebe v jednotlivých evropských zemích velmi liší; například v Maďarsku byla smlouva již schválena parlamentem loni v prosinci bez větší účasti veřejnosti; jinde, jako například v Itálii, Německu či Rakousku bude schvalování parlamenty probíhat v různých časových okamžicích a konečně v dalších zemích, jako například ve Španělsku, Portugalsku, Francii či České republice proběhnou referenda a i v těchto případech to bude v různých okamžicích (dokonce v různých letech).

Na druhou stranu skutečnost, že k tak rozsáhlému a komplikovanému textu jako je tento můžeme vyjádřit pouhé „ano“ či „ne“ bez volby jakýchkoli dalších možností a bez větší společenské diskuse nepředstavuje příklad skutečné demokracie, ale spíše vydírání a past typickou pro stávající formální demokracii. Zavrhujeme tento způsob, jakým dnes vlády pracují, když umožňují určitým zájmovým skupinám obohatit se, zatímco si „kryjí záda“ lidovým souhlasem s Ústavou. Odsuzujeme neinformování o textu Smlouvy, které je v kontrastu se značnou informační a vzdělávací kampaní realizovanou před naším vstupem do Evropské unie.

Jako Humanistická strana vyzýváme všechny evropské země (a nejen ty, které uspořádají referenda) k dodržení následujících čtyř požadavků:

1) Požadujeme Evropskou ústavu se silnými a koherentními humanistickými kořeny. Ústavu, která uznává hodnotu míru, solidarity, tolerance a nenásilí a to nejen ve své preambuli, ale ve své celistvosti. Požadujeme též takovou Deklaraci základních práv, která nebude následně zbavena svého obsahu.

2) Odmítáme ne-humanistický charakter některých částí textu, které mimo jiné:
- Ustavují nadřazenost Evropské centrální banky parlamentům. Posilují model upřednostňující privatizaci veřejných služeb a oslabující dříve získané sociální pokroky v oblastech zdraví a vzdělání.
- Nedefinují žádný závazek k světovému míru, neboť nezmiňují nutnost dodržovat rezoluce OSN, zejména pak v otázkách vojenské intervence.
- Požadují občanství v EU k tomu, aby člověk mohl plně využívat základní práva uznávaná Deklarací lidských práv, čímž prakticky ponechávají více než 20 milionů lidských bytostí žijících v EU bez jakékoliv ochrany.

3) Požadujeme vypsání referend ve všech členských zemích Unie a ne pouze v některých. Navrhujeme vybrat společné datum uskutečnění referend tak, aby byl dostatečný čas na informování o Ústavě a jejích důsledcích na životy obyvatel Evropy.

4) Nenecháme se vydírat volbou “ano” nebo “ne”, která postrádá jakékoli další možnosti. V této oblasti navrhujeme hlasování podle tématických oblastí před konečnou úpravou textu ústavy a jejím přijetím.

Vyzýváme všechny demokratické organizace, sdružení a všechny lidi hlásící se k ideálům společné Evropy otevřené dalším solidárním a nenásilným kulturám, aby organizovali iniciativy vedoucí k informovanosti lidí o této tak zásadní otázce, jakou přijetí evropské ústavy bezesporu je.

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ