Humanisté říkají ANO Turecku v EU

2005 l Humanistická strana zaujímá jednoznačně pozitivní postoj k přijetí Turecka do Evropské unie. Jsme rádi, že se na toto téma již v evropských kruzích začala vést jednání. Naše chápání Evropy neomezují geografické ani historické hranice. Evropu chápeme jako kulturu formující se po tisíciletí pod vlivem mnoha generací a rozdílných kultur. Jak by bylo možné chápat Evropu bez vlivu toho, co je v současné době nazývané Tureckem? Mohla by Evropa vůbec existovat bez neustálých přínosných styků s jinými oblastmi? Byla vždy Evropa spíše něčím stejnorodým nebo jí charakterizují lépe slova jako rozmanitost a proměny?

Z těchto důvodů doporučujeme členským státům, politickým stranám, organizacím a lidem obecně, aby vyšli vstříc dalšímu rozšíření Evropské unie a nezavřeli dveře sousedním zemím z absurdních důvodů jako je geografie, zvyky, náboženství nebo styl oblečení. Nejde nám o novodobou evropskou nacionalistickou expanzi, ale o to, aby se členy mohly stát ty země, které si to svobodně přejí, a vyhovět jim za stejných podmínek. Námitka, že Turecko nedodržuje lidská práva, je problematická. Je zřejmé, že si všichni přejí, aby se v této zemi práva dodržovala, avšak žádná evropská země není bez viny. A navíc tento argument nejčastěji používají právě ti, kteří tato práva často zapomínají bránit ve sférách, kde se pohybují. Už jsme si dávno zvykli na války a policejní kontrolu nad lidmi pod záminkou lidských práv?

Turecko musí samozřejmě lidská práva dodržovat, ale my věříme, že práva Turků budou lépe uchráněna právě uvnitř Evropy než v izolaci. V tomto smyslu podporujeme nutnost dodržování lidských práv v Turecku, ale zároveň současné členy Unie vyzýváme, aby respektovaly lidská práva, jak byla stanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv v Ženevě v roce 1948.

Kritériem pro hodnocení vývoje Evropy je pro nás růst a otevřenost. Není důležité, že dnešní vůdci mají neoliberální orientace, a jsou poháněni obchodními příležitostmi. Je možné, že tam dlouho nebudou... ale Evropa a její populace budou pokračovat dál. Po staletí byl evropský sen budován mocí, která disponovala vojenskou silou, ale dnes už jsou to lidé, kteří jsou si rovni a svobodně se rozhodli pro realizaci tohoto společného snu. A je to právě tato společná vize, jíž nechybí rozmanitost, tolerance a lidskost, která je pro nás Evropou.

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ