HS k incidentům v Ceutě a Melille

Uprchlíci v Ceutě a Melille2005 l V posledních dnech útočily na svědomí mnoha Evropanů obrázky tisíců zoufalců, kteří se snaží přeskočit zeď v Ceutě a Melillě oddělující Evropu od Afriky. Někteří z nich byli zastřeleni či ušlapáni nebo ponecháni svému osudu uprostřed pouště tváří v tvář jisté smrti, což ostře kritizovaly dobrovolnické organizace.

Odsuzujeme pokrytectví španělských a evropských úřadů, které hranici militarizují a mezitím s několika miliony eur jednají o možnosti odsunout tento problém několik kilometrů dále na jih s cílem nechat špinavou práci v marockých rukách. Je to krátkozraké, nedůstojné a také to nebude fungovat. Odsuzujeme kriminální brutalitu autorit Śpanělska a Maroka. Požadujeme okamžitý zásah mezinárodních soudů.

Tyto dramatické události jsou špičkou ledovce a dokazují, že přistěhovalectví nelze vyřešit policejně, vojensky ani restriktivními zákony a jasně ukazují, že takzvaná "politika spolupráce" nevyřešila základní problém.

Tato "politika spolupráce" selhala, protože byla poskytnuta "pomoc" s vnucenými podmínkami (já ti dám tolik a ty kup to a to), protože reaguje na částečné a nekoordinované zájmy a je v podstatě nedostatečná. Protože odpuštění dluhů, o němž se v současnosti mluví, je jen klam (odpustíme vám X milionů, o kterých jsme si jisti, že nám je nemůžete splatit, a pak budeme všude rozhlašovat, že jsme vám pomohli o X miliónů, takže jste se mohli "rozvinout")... Tato "spolupráce" je zatížená prospěchářskou lží, korupcí a zejména pohledem, jež nemá za cíl věci změnit, protože nechápe, že osud všech musí být řešen dohromady.

Dokud se tato situace nezačne řešit od kořenů, jakékoli řešení bude pouhým utišovadlem a navíc prodlouží toto nesmyslné krveprolévání. Za chudobu těchto oblastí naší planety jsou zodpovědní ti, kdo zničili jejich kulturu, vykořisťují jejich přírodní bohatství a uloupili jim jejich budoucnost.Za chudobu těchto oblastí naší planety jsou zodpovědní ti, kdo zničili jejich kulturu, vykořisťují jejich přírodní bohatství a uloupili jim jejich budoucnost. Jsou to ti samí, kteří tlačí evropské národy k nejistotě práce, konzumu, individualismu a strachu. Je to moc peněz, která se koncentruje mimo veškerou kontrolu, ovládá formální politickou moc a odlidšťuje život.

Je nutné, aby spolupráce měla formu „léčby“, nikoli nedostačujících a inflačních utišovadel. Je nutné ztížit finanční transakce tak, aby se tato slepá a nikam nevedoucí cesta těchto strojů na peníze obrátila a sloužila k opětovnému získání lidí a země.

Bylo nebylo, před 60ti lety zničená Evropa obdržela opravdovou ekonomickou pomoc, která jí umožnila postavit se na nohy a "uzdravit sebe sama". Tehdy stačilo 13 miliard dolarů v hotovosti, jídle a strojích. Svět se od té doby hodně změnil a potřeba několikrát narostla, ale soudržnost má stále stejná pravidla.
Evropa potřebuje přistěhovalce. Přistěhovalci potřebují budoucnost. Bez ohledu na to, zda potřebujeme imigranty na práci, je potřeba bránit a uplatňovat lidská práva, která jim náleží.

Vidíme dvě cesty:
Na jedné straně se může Evropa snažit „chránit“ nemožným útěkem, postavit v moři brány, rozšířit ostnaté dráty kolem celého svého obvodu (a později pokračovat ve stavbě ostnatého drátu uvnitř, ve snaze bránit se zevnitř ... sama před sebou!).
A nebo může nastartovat historický projekt, díky němuž se zvedne a pomůže i ostatním světadílům, aby se zvedly, může vytvořit životní podmínky pro sebe i pro ostatní, otevřít cestu k jinému světu. Evropa může a musí změnit pravidla hry tím, že zapojí do společného plánu rozvoje všechny africké státy. S takovým plánem by měly souhlasit a měly by se ho zúčastnit africké země a takový plán bude mít pro Afriku i Evropu velký hospodářský, sociální, politický a kulturní dopad.

MEZITÍM my, humanisté, požadujeme:

  1. Uskutečnění mezinárodních úmluv v souladu s rezolucemi OSN, jež zaštiťují právo na azyl.
  2. Vyjasnění smrtí uprchlíků na hranici v Ceutě a Melille a soud s těmi, kteří jsou za ně zodpovědní, ať už přímo, nebo nepřímo.
  3. Vyšetření ppostoje marocké vlády a španělské spoluúčasti na těchto činech a na vyhánění přistěhovalců na hranicích Alžírska a Mauretánie a jejich ponechávání vlastnímu osudu uprostřed pouště.
  4. Okamžitou, skutečnou, širokou a neustálou legalizaci pobytu všech přistěhovalců na celoevropské úrovni.
  5. Okamžité uzavření internačních center na území Evropy.


Komise pro kulturu, migraci a mezinárodní spolupráci
Evropská pobočka Humanistické internacionály
12. října 2005

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ