Neúspěch násilí

Paříž v plamenech2005 l Násilné události v Paříži již trvají déle než týden a postupně se přenáší i do ostatních velkých měst. Rozněcující výroky, slovní přestřelky a ostatní gesta politiků - jako přehlídka jednotek ozbrojených policistů - nemohou dosáhnout ničeho více, než že přilijí olej do ohně. Politici a média ve svém zpravodajství podávají zcela klamné a zkreslené informace. Pro ně je jediným řešením nepokojů mezi mladistvími a policií potlačování a trestání se stále vzrůstající brutalitou k pravděpodobnému znovunastolení pořádku. Tvrdíme, že tento druh reakce je špatný. Je to zpátečnické a fašistické vidění, které v tichosti působí. Současné události to zcela jasně dokazují. Odpověď formou represe neřeší problém sociálního a ekonomického násilí, ve kterém žije velká část obyvatelstva.

Společenské násilí nevyřešíme větším násilím. Vládnoucí pánové by si měli s pokorou uvědomit svou chybu a rezignovat na své posty. Zmýlili se, neboť napadly příznaky namísto příčin; napadli důsledky a ne důvody.

Tvrdíme, že problém vyklíčil z modelu společnosti, v níž žijeme, která je založena na kultuře násilí, která vede k soutěživosti, dravému individualismu a k dominantnímu postavení nejsilnějších na úkor nejslabších.

Jak daleko ještě chtějí zajít? 3,5 miliónu obyvatel žije pod hranicí chudoby, 3 milióny obyvatel žijí ve špatných podmínkách, máme skoro 25 000 mladistvých bezdomovců, pracovní nejistotu, mizerné platové ohodnocení a nezaměstnanost, jež jsou druhem brutálního násilí, jemuž jsme denně podřizováni. Lidé to již nemohou déle snášet!

Kriminalita je jedním ze způsobů společenského nepokoje vyprovokovaného nespravedlivou a represivní politikou, ekonomikou a soudním systémem dávajícím privilegium hrstce lidí, kteří si přivlastňují bohatství a sílu státu v neprospěch většiny. Naší prioritou je změna tohoto politického a ekonomického systému, který dnes tlačí země a společnost do kritického bodu. Nepovažujeme násilí za součást lidské přirozenosti. Nechceme žít ve fašistické společnosti, ale chceme vytvářet společnost, kde je člověk hlavní hodnotou.

Proto požadujeme okamžité stažení policejních jednotek z předměstí, osvobození zatčených mladistvých a rezignaci pana Sarkozyho – ministra vnitra, jehož neschopnost se projevila.

Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ