Vesmír pro mír

 8. října 2008 předali zástupci hnutí Nenásilí a Humanistické strany dopis velvyslanectví Ruské federace, Číny a Spojených států amerických v ČR. Dopis upozorňuje na nebezpečí militarizace vesmíru a byl předán v rámci celosvětového týdne aktivit „Vesmír pro mír“.

Umístění zbraní ve vesmíru znamená pro ty, kdo budou tyto zbraně ovládat téměř neomezenou možnost kontroly planety Země. Dodnes existovala mezi velmocemi určitá rovnováha, která bránila vzniku tragických konfliktů. Vojenské snahy o ovládnutí vesmíru ze strany velmocí tuto strategickou rovnováhu narušují. Následky lze jen těžko předvídat. S ohledem na možné finanční a energetické krize lze předpokládat, že snahy o ovládnutí zdrojů naší planety silou jsou víc než reálné.

Tyto úvahy byly předmětem středečních rozhovorů mluvčího hnutí Nenásilí a předsedy Humanistické strany Jana Tamáše se zástupci největších světových velmocí v ČR.

“Pokud jde o pokusy získat převahu prostřednictvím militarizace vesmíru, je Rusko současným vývojem velmi znepokojeno,“ sdělil 1. tajemník ruské ambasády Vladimir Fedorov. „Co se týče umístění radaru systému raketové obrany v ČR, rozhodnutí je samozřejmě v rukou českého parlamentu,“ dodal.

Čína si nepřeje umístění zbraní ve vesmíru. Snahy o ovládání vesmíru poškodí mír a bezpečnost. Při prosazování vlastních bezpečnostních zájmů, je třeba také brát ohled na bezpečnostní zájmy jiných zemí,“ zdůraznil mluvčí čínského velvyslanectví Zhou Qian v oficiálním prohlášení ze dne 2. října.

“Na hrozby je třeba se připravit dříve, než se stanou hrozbami,“ upozornil rada pro kulturní a tiskové záležitosti velvyslanectví Spojených států amerických John Law s odvoláním na možné hrozby, které by mohly v budoucnu představovat země jako např. Írán.

Ačkoliv témata rozhovoru byla choulostivá, setkání představitelů hnutí Nenásilí a Humanistické strany s diplomaty proběhla ve vlídné a přátelské atmosféře. Věříme, že tento námět napomůže představitelům zmiňovaných zemí znovu zvážit rizika, která militarizace vesmíru představuje pro celé lidstvo.

Následuje souhrn předaného dopisu:

V rámci kampaně „Evropa pro mír“ pořádané Humanistickým hnutím proběhly v posledních dvou letech tři mezinárodní konference věnující se především problematice plánu USA vystavět na našem území vojenskou základnu systému raketové obrany.

V rámci kampaně „Evropa pro mír“ se humanisté také účastní mezinárodního týdne „Keep Space for Peace Week“, tedy týdne za zachování vesmíru pro mírové účely, což je také účelem dnešní návštěvy.

Rádi bychom Vás požádali o zasazení se o to, aby vesmír byl používán pouze pro mírové účely a aby nedošlo k novému kolu zbrojení ve vesmíru. V této souvislosti bychom rádi vyjádřili naši podporu snahám Ruské federace ve spolupráci s Čínskou lidovou republikou o zabránění militarizace vesmíru, zejména pak předložení návrhu „Smlouvy o prevenci umístění zbraní ve vesmíru, hrozeb, nebo použití síly proti objektům ve vesmíru“ (PPWT) předložené na půdě OSN letošního 12.února. Jsme přesvědčeni, že je nanejvýš důležité věnovat pozornost tomuto tématu a vynaložit veškeré úsilí, aby nedošlo k další militarizaci vesmíru.

Rádi bychom, aby velmoci pokračovaly ve snahách o zabránění závodu ve zbrojení ve vesmíru, neboť minulost již mnohokrát ukázala, že zbrojením míru nelze dosáhnout.


Aktivity a kampaně HS

Kampaň proti radaru
Evropské humanistické fórum
Vesmír pro mír
Sametová vzpoura Latinské Ameriky?
Účast v parlamentních volbách 2006
Demonstrace za ukončení okupace Iráku
Neúspěch násilí
HS k incidentům v Ceutě a Melille
Upáleni kvůli xenofobii
Setkání evropských humanistů v Paříži
Protest proti neonacistům
Demonstrace za vysvětlení okolností prodeje Unipetrolu
Stanovisko Humanistické strany k útokům v Londýně
Humanisté říkají ANO Turecku v EU
Stanovisko k politické krizi v ČR
Stanovisko k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Stanovisko Humanistické strany k Evropské ústavě
Evropské setkání humanistů v Budapešti
SRDCE PRO ASII - kampaň na pomoc lidem postiženým Tsunami
Účast ve volbách do Evropského parlamentu 2004
Obecný komentář k válce v Iráku
Mírový pochod Světlem proti válce v Iráku
Protest proti diskriminaci neparlamentních stran
Účast v parlamentních volbách 2002
Mezinárodní Den proti válce
Reakce na teroristické útoky 11.9.2001
Mezinárodní festival za lidská práva
Kampaň "Kup si svůj díl demokracie"
Manifestace za odstoupení Haidera z vlády
FESTIVAL HUMANISMU - MMF a SB? Ne díky!
Humanitární pomoc pro Turecko
Experiment přímé demokracie
FESTIVAL HUMANISMU
Oranžový protest proti bombardování na Balkáně
Proti jaderným zkouškám v Indii a Pákistánu
Účast v komunálních volbách 1998
Proti monopolu informací médii
Kampaň za referendum k otázce vstupu do NATO
Demonstrace proti současné politice vlády
Kampaň za okamžité vyřešení situace na zaplavené Moravě
I politici jsou státní zaměstnanci - Petice za snížení platů politiků
Žaloba mexického prezidenta
Manifestace za skutečnou demokracii
Ne Apartheidu v Itálii
Kampaň BYT ČI NEBYT!
Proti jaderným zkouškám Francie - SVĚTLEM PROTI TMĚ